لام و لامل آزمایشگاهیلام و لامل آزمایشگاهی یک شیشه نازک می باشد. لام و لامل در ابعاد ۲۶ تا ۷۶ میلی متر تولید می شود. قطر لام و لامل حدود ۱ میلی متر می باشد.
 لام و لامل میکروسکوپ به کاربران این امکان را می دهد که چند ماده مختلف را بر روی یک اسلاید قرار دهند.این ویژگی لام و لامل سبب صرفه جویی در زمان برای آزمایش و بررسی توسط میکروسکوپ می شود.
 لام و لامل میکروسکوپ برای ایمنی بیشتر ممکن است دارای گوشه های گرد باشند. راه دیگر حفظ ایمنی در هنگام استفاده از لام و لامل بکارگیری لوح شیشه ای و گیره اسلاید داشته باشند.
 ساده ترين نوع لام و لامل از جنس شيشه و صاف می باشدكه این جنس لام و لامل جهت رنگ آميزي باكتري ها استفاده مي شود

جهت برقراری ارتباط و سفارشات تماس حاصل فرمائید

شماره تماس شرکت : 33345623-013