تست میکروبی اتاق تمیز (Clean room Microbial test)
کنترل میکروبی اتاق تمیز جهت پايش ميكروبي به سه صورت Settle plate، Contact plate و Air sampling در تمامی شرکت های دارویی، بیمارستان‌ها، مراکز درمانی پیش‌رفته، شرکت‌های تجهیزات و ملزومات پزشکی و همچنین کلیه شرکت‌هایی که به هر نحو از اتاق تمیز (Clean Room) استفاده می‌کنند، کاربرد دارد. با استفاده از کنترل میکروبی محیط اطمینان حاصل می‌کنیم که فضای مورد استفاده دارای حد مجاز از میکروب‌های محیطی است.
حداکثر حد مجاز تعداد کلونی در هر واحد (CFU) برای انجام این فرایند بر اساس ISO 14644 و سایر استانداردهای موجود در این زمینه تعیین می‌گردد که بسته به گرید اتاق تمیز (A، B، C و D) متفاوت می‌باشد. در جدول زیر حد مجاز کلونی‌ها به ترتیت در استاندارد اتحادیه اروپا (بالا) و FDA (پایین) آورده شده است.


مانیتورینگ (پایش) منظم میکروارگانیسم ها در اتاق تمیز
بر اساس استاندارد WHO جهت کنترل و پایش اتاق تمیز باید کنترل میکروارگانیسم ها به صورت دوره ای انجام گیرد. فاصله زمانی انجام تستها بر طبق کلاس اتاق تمیز تعیین میگردد. به عنوان مثال برای کلین روم کلاس C یا 10000 یا همان ISO 7 پایش میکروبی باید به صورت هفتگی انجام گیرد.
جدول زیر  مانیتورینگ (پایش) منظم میکروارگانیسم ها در اتاق تمیز را نشان میدهد.


1. کنترل میکروبی به صورت پلیت‌گذاری یا Settle plate

در این روش براي پايش ميكروبي اتاق تميز از پليت‌هاي استاندارد با قطر 9 سانتی‌متر در یک مکان ثابت استفاده می‌گردد.


 

2. کنترل میکروبی به صورت تماسی Contact plate

در این روش از پلیت‌های استاندارد با قطر 5.5 سانتي‌متر برای این منظور استفاده می‌گردد.   

3. کنترل میکروبی به صورت Air Sampling

در این روش با استفاده از پليت‌هاي استاندارد با قطر 9 سانتی‌متر و با کمک دستگاه Air sampler، تعداد میکروب‌های موجود در حجم یک متر مکعب از هوا محاسبه می‌شود.جهت برقراری ارتباط و سفارشات تماس حاصل فرمائید

شماره تماس شرکت : 33345623-013